Hyppää pääsisältöön

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tarjoavat tukea erilaisissa elämäntilanteissa oleville lapsille, nuorille ja perheille. Tältä sivustolta löydät esittelyt yleisimmistä lapsiperheiden palveluista, kuten kotipalvelusta ja perhetyöstä.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut järjestetään kuntakohtaisesti vuoden 2022 aikana, mutta 1.1.2023 alkaen lapsiperheiden sosiaalipalveluiden järjestämisestä vastaa Keski-Suomen hyvinvointialue. Alla on kuvattu yleisimpiä lapsiperheiden palveluita.

Mikäli mietit, mikä palvelu parhaiten auttaisi perheesi tilannetta, ota yhteyttä matalalla kynnyksellä OmaKS:n etäperhetyöntekijä OmaNannyyn tai sosiaaliohjaajiin chat-upotteen kautta sivun oikeasta alanurkasta. Oman kuntasi lapsiperheiden palvelut ja yhteystiedot löydät kuntavalikosta alta.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Kannonkoski

Saarikka järjestää yhteiset lapsiperheiden sosiaalipalvelut Kannonkoskella, Karstulassa, Kivijärvellä, Kyyjärvellä ja Saarijärvellä.

Saarikan asukkaiden käytössä on lastensuojelun ja perhesosiaalityön sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijöitä voi konsultoida lastensuojeluilmoituksiin liittyvissä asioissa sekä muuten huolta herättävissä ja mietityttävissä asioissa.

Löydät työntekijöiden yhteystiedot Saarikan verkkosivuilta.

 

Hakemuksia ja ilmoituksia

Lapsiperheiden palvelujen hakuprosessi käynnistyy joko hakemuksen tai tehdyn ilmoituksen myötä. Hakemuksella lapsi, nuori tai perhe pyytää itse palvelutarpeen arviointia, palvelua tai etuutta kunnan sosiaalitoimelta. Ilmoituksella henkilö, sosiaalihuollon asiakas, palvelunantaja tai viranomainen antaa tiedoksi henkilöön liittyvän tilanteen, toimenpiteen tai palvelutarpeen.

Hakemuksen tai ilmoituksen jättäminen käynnistää sosiaalihuollon asiakkuuden ja palvelutarpeen arvioinnin, joka kestää tilanteen tarvitseman ajan. Osa hakemuksista ja ilmoituksista on mahdollista tehdä sähköisesti kuntien verkkosivujen kautta. Toistaiseksi palvelut haetaan kuntakohtaisten käytänteiden ja lomakkeiden kautta, joten tarkistathan oman kuntasi käytössä olevat hakemukset ja ilmoitukset kuntavalikosta.

Lapsiperheiden palvelujen hakemukset

Lapsiperheiden palvelujen hakemus

Hakemus, jolla henkilö pyytää lapsiperheiden palveluihin kuuluvaa sosiaalipalvelua, kuten kotipalvelua.

Toistaiseksi palvelut haetaan kuntakohtaisten käytänteiden ja lomakkeiden kautta, joten tarkistathan oman kuntasi käytössä olevat hakemukset ja ilmoitukset kuntavalikosta

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Henkilön itse tekemä tai hänen suostumuksellaan palvelunjärjestäjälle tehty ilmoitus henkilön sosiaalihuollon tuen tarpeesta.

Toistaiseksi palvelut haetaan kuntakohtaisten käytänteiden ja lomakkeiden kautta, joten tarkistathan oman kuntasi käytössä olevat hakemukset ja ilmoitukset kuntavalikosta.

Lapsiperheiden palvelujen ilmoitukset

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Ilman henkilön suostumusta palvelunjärjestäjälle tehty ilmoitus henkilön ilmeisestä sosiaalihuollon tuen tarpeesta.

Ilmoitus voidaan tehdä silloin, kun henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai koska lapsen etu sitä välttämättä vaatii eikä henkilön suostumusta yhteydenottoon sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen voida saada.

Toistaiseksi palvelut haetaan kuntakohtaisten käytänteiden ja lomakkeiden kautta, joten tarkistathan oman kuntasi käytössä olevat hakemukset ja ilmoitukset kuntavalikosta.

Lastensuojeluilmoitus

Kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle tehty ilmoitus lapsesta, jonka tilanne edellyttää palvelutarpeen arviointia ja lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen.

Lisätietoja lastensuojeluilmoituksesta.

Toistaiseksi palvelut haetaan kuntakohtaisten käytänteiden ja lomakkeiden kautta, joten tarkistathan oman kuntasi käytössä olevat hakemukset ja ilmoitukset kuntavalikosta.

Tarvittaessa voit toimittaa omaan kuntaasi myös THL:n lastensuojeluilmoituksen.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Ilmoitus palvelunjärjestäjälle siitä, että on perusteltu syy epäillä syntyvän lapsen tarvitsevan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen ja että ilmoituksen kohteena olevilla henkilöillä on mahdollisesti sosiaalihuollon tuen tarve.

Lisätietoja ennakollisesta lastensuojeluilmoituksesta.

Toistaiseksi palvelut haetaan kuntakohtaisten käytänteiden ja lomakkeiden kautta, joten tarkistathan oman kuntasi käytössä olevat hakemukset ja ilmoitukset kuntavalikosta.

Taloudellisen tuen hakemukset

Sosiaalisen luoton hakemus

Hakemus, jolla henkilö hakee sosiaalista luottoa tai pyytää talousneuvontaa. Tässä hakemuksessa tulee kertoa sosiaalisen luoton käyttötarkoitus ja kuvata, miten luotto parantaa hakijan tilannetta, auttaa taloudenhallintaa ja edistää itsenäistä selviytymistä. Tässä hakemuksessa pitää olla mukana tietyt liitteet, esimerkiksi selvitys tuloista, menoista, veloista, varallisuudesta ja verotustodistus.

Toistaiseksi palvelut haetaan kuntakohtaisten käytänteiden ja lomakkeiden kautta, joten tarkistathan oman kuntasi käytössä olevat hakemukset ja ilmoitukset kuntavalikosta.

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Hakemus, jolla henkilö pyytää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Toistaiseksi palvelut haetaan kuntakohtaisten käytänteiden ja lomakkeiden kautta, joten tarkistathan oman kuntasi käytössä olevat hakemukset ja ilmoitukset kuntavalikosta.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalipalvelu, jossa arvioidaan sosiaalihuollon asiakkaan ja hänen perheensä tilannetta lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvissä asioissa ja annetaan näihin liittyvää ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea.

Lue lisää kasvatus- ja perheneuvolan toiminnasta.

Kotipalvelu lapsiperheille

Lapsiperheiden kotipalvelu on perheiden kotiin annettava sosiaalipalvelu, jossa sosiaalihuollon asiakkaalle tai hänen perheelleen annetaan henkilökohtaista arjen käytännön toimiin liittyvää huolenpitoa tai apua.

Perhetyö

Perhetyö on kotiin annettava sosiaalipalvelu, jossa sosiaalihuollon asiakasta ja hänen perhettään tai asiakkaan hoidosta vastaavaa henkilöä tuetaan ja ohjataan omien voimavarojensa vahvistamisessa ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamisessa

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjaus on sosiaalipalvelu, jossa arvioidaan sosiaalihuollon asiakkaan palvelutarpeita, ohjataan asiakas palveluihin, tuetaan häntä palvelujen käytössä ja elämänhallinnassa ja tehdään yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamiseksi.

Sosiaalityö

Sosiaalityö on sosiaalipalvelu, jossa otetaan kokonaisvastuu sosiaalihuollon asiakkaan palvelutarpeiden arvioimisesta, tarvittavien sosiaalipalvelujen ja tuen myöntämisestä, kokonaisuuden yhteensovittamisesta muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan tuen ja palvelujen toteutumista ja vaikuttavuutta.

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaalipäivystys on sosiaalipalvelu, jossa annetaan sosiaalihuollon asiakkaalle välitön apu kriisitilanteessa ja järjestetään hänen kiireellisesti tarvitsemansa muut sosiaalipalvelut. Kriisityö on sosiaalipalvelu, jossa annetaan psykososiaalista tukea traumaattiseen ja äkilliseen kriisiin joutuneelle henkilölle.

Lue lisää sosiaali- ja kriisipäivystyksestä.

Toimeentulotuki lapsiperheille

Toimeentulotukipalvelu on sosiaalipalvelu, jossa pyritään turvaamaan sosiaalihuollon asiakkaan ja tämän perheen toimeentulo ja edistämään itsenäistä selviytymistä toimeentulotuen avulla.

Lue lisää talousneuvonnasta.