Hyppää pääsisältöön

Lääkkeiden väärinkäyttö

Yleisin syy lääkkeiden väärinkäyttöön on päihtymystarkoitus. Lääkkeet voivat väärin käytettynä aiheuttaa monenlaisia terveyshaittoja, siksi on tärkeää noudattaa lääkärin antamia ohjeita lääkitykseen liittyen. Lääkkeisiin voi syntyä riippuvuus samalla tavoin kuin alkoholiin, nikotiiniin tai huumeisiin.

Lääkkeiden väärinkäyttö tarkoittaa sitä, että lääkkeitä käytetään päihtymistarkoitukseen, reseptilääkkeitä käytetään eri tarkoitukseen tai suurempina annoksina kuin lääkäri on määrännyt tai reseptilääkkeitä käytetään ilman lääkärin määräystä. Näin ollen esimerkiksi kaverin reseptilääkkeiden käyttö tai omien reseptilääkkeiden antaminen kaverille on myös lääkkeiden väärinkäyttöä.

Yleensä väärinkäytön kohteena ovat rauhoittavat lääkkeet, unilääkkeet, ADHD-lääkkeet ja vahvat kipulääkkeet. Myös sekakäyttö eli lääkkeiden käyttäminen yhdessä alkoholin tai muun päihteen kanssa on lääkkeiden väärinkäyttöä.

Lääkkeiden väärinkäytön haitat

Reseptilääkkeisiin on kirjattu tarkat käyttö- ja annostusohjeet, sillä väärin käytettynä niillä voi olla vakavia terveydellisiä haittoja. Jos esimerkiksi halkaisee tai murskaa kokonaisena nieltäväksi tarkoitetun tabletin, lääkeainetta vapautuu elimistöön liian nopeasti, mikä voi aiheuttaa yliannostuksen. Samasta syystä tulee myös aina noudattaa reseptiin ja lääkepakkaukseen merkittyä annosmäärää. Lääkäri määrää lääkkeen ja sen annostuksen aina tiettyyn sairauteen huomioiden potilaan yksilölliset ominaisuudet. Sama lääke voi vaikuttaa eri ihmisillä eri tavoin, minkä vuoksi omia lääkkeitä ei tule antaa muille eikä itse käyttää toiselle ihmiselle määrättyjä lääkkeitä.

Rauhoittavat lääkkeet ja keskushermostoon vaikuttavat kipulääkkeet aiheuttavat usein väsymystä, huimausta ja reaktiokyvyn heikkenemistä, jolloin tapaturmien ja onnettomuuksien riski kasvaa. Näillä lääkkeillä on myös riippuvuutta aiheuttava vaikutus, minkä vuoksi niitä määrätään käytettäväksi vain lyhytaikaisesti. Pitkään käytettynä elimistö alkaa tottua lääkeaineisiin, jolloin tarvitaan yhä suurempia annoksia lääkinnällisen vaikutuksen aikaansaamiseksi, ja yliannostuksen riski kasvaa. Yliannostus voi pahimmillaan aiheuttaa esimerkiksi myrkytystilan, hengityksen lamaantumisen tai sydämen pysähtymisen.

Lääkeriippuvuudella tarkoitetaan sitä, että ihminen käyttää säännöllisesti ja pakonomaisesti lääkettä, jota hän ei tarvitse. Tällöin lääkkeiden käytöllä haetaan jotain muuta vaikutusta kuin mihin lääke on alun perin tarkoitettu, esimerkiksi päihtymystilaa, rauhoittavaa tai piristävää vaikutusta tai hyvän olon tunnetta. Lääkeriippuvuus voi syntyä huomaamatta, jopa vahingossa, jos esimerkiksi leikkauksen jälkeen määrättyjä vahvoja kipulääkkeitä käyttää liian pitkään. Kun lääkkeitä on käyttänyt liian kauan, niiden lopettamisesta seuraa vieroitusoireita.

Apua lääkeriippuvuuteen voi saada nuorisoasemilta, A-klinikoilta sekä oman asuinalueen terveyspalveluista. Verkossa apua saa omaan tai läheisen tilanteeseen esimerkiksi Päihdelinkin neuvontapalvelusta.

Lue lisää: