Hyppää pääsisältöön

Nikotiini

Nikotiini on tupakkakasvista saatava piriste ja yleisesti käytetty päihde, joka aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Yleisimpiä nikotiinituotteita ovat tupakka ja nuuska, mutta nikotiinia käytetään myös mm. hyönteismyrkyissä ja nikotiinikorvaushoidossa, kuten nikotiinipurukumeissa ja -laastareissa. Myös sähkötupakassa voidaan käyttää nikotiinia sisältävää nestettä.

Tupakka

Yleisin nikotiinituote on tupakka, jota käytetään polttamalla savukkeissa, sikareissa, piipussa tai vesipiipussa. Tupakka kuuluu stimulantteihin luokiteltaviin päihteisiin. Tupakkateollisuus lisää tuotteisiin maku- ja säilöntäaineita, joten tupakoidessa syntyvä tupakansavu sisältää jopa yli 4000 yhdistettä. Nikotiinin lisäksi tupakka sisältää hiilimonoksidia eli häkäkaasuja sekä tervaa. Nikotiini on myrkyllistä nieltynä ja suurina määrinä iholle tai silmiin joutuessa.

Tupakka aiheuttaa mm. seuraavia terveyshaittoja:

 • Nikotiiniriippuvuus syntyy vaiheittain: kokeilu, käytön aloittaminen, säännöllinen käyttö ja lopulta nikotiiniriippuvuus.
 • Tupakkaa polttaessa tupakansavua hengitetään syvälle keuhkoihin, mikä altistaa hengitystiet ja keuhkokudokset tupakoinnin haitoille. Näitä ovat mm. erilaiset syövät, sydän- ja verisuonisairaudet sekä keuhkosairaudet, kuten astma ja keuhkoahtauma.
 • Nikotiini kaikissa muodoissa kiihdyttää sydämensykettä ja sydänlihaksen supistumista sekä altistaa käyttäjää mahdollisille rytmihäiriöille.
 • Nikotiinimyrkytyksen oireita ovat mm. päänsärky, vapina, pahoinvointi ja oksentelu.
 • Passiivisen tupakoinnin on todettu aiheuttavan samoja sairauksia kuin itse tupakoinnin.
 • Tupakointi heikentää sekä naisten että miesten hedelmällisyyttä. 
 • Raskauden aikainen tupakointi vaarantaa syntymättömän lapsen hengen ja terveyden.
 • Tupakansavu altistaa myös lemmikkieläimet erilaisille terveyshaitoille, kuten syöville ja erilaisille hengityselinten ja silmien sairauksille.

Sähkötupakka eli sähkösavuke on akkukäyttöinen laite, jolla kuumennetaan laitteen säiliössä olevaa nestettä hengitettäväksi aerosoliksi.  Sähkösavukkeissa käytettävät nesteet voivat sisältää nikotiinia tai olla nikotiinittomia. Sähkötupakan nikotiininesteessä on tupakkakasvin nikotiini nestemäisessä muodossa. Myös sähkötupakan käyttäminen on terveydelle haitallista. Sähkötupakan höyry sisältää erilaisia aineita, jotka voivat sinällään olla vaarattomia, mutta höyrystyessään muuttua terveydelle vaaralliseksi. Hengitettävä höyry haittaa keuhkojen normaalia toimintaa ja alentaa keuhkojen toimintakykyä. Sähkötupakan nikotiinipitoisten nesteiden sisältämä nikotiini aiheuttaa myös voimakasta riippuvuutta.

Nuuska

Nuuska tehdään tupakkakasvin lehdistä ja varsiosista jauhetusta massasta, johon lisätään nuuskateollisuudessa maku- ja säilöntäaineita ja muita lisäaineita. Nuuska sisältää erilaisten syöpävaarallisten kemikaalien lisäksi mm. lyijyä, arsenikkia ja radioaktiivisia aineita. Nuuskaa käytetään suussa, ikenen ja ylähuulen välissä joko annospussissa tai irtonuuskana. Nuuska voi sisältää moninkertaisesti nikotiinia tupakkaan verrattuna, jolloin nuuskaaja saa suuremman nikotiiniannoksen kuin tupakoitsija. Savuttomiin tupakoihin kuuluvan nuuskan myynti on laissa kielletty Suomessa sekä EU-maissa Ruotsia lukuun ottamatta. Nuuskan hallussapito ja maahantuonti on kielletty alle 18-vuotiailta.

Nuuskan terveyshaittoja ovat esimerkiksi:

 • Voimakas riippuvuus: THL:n mukaan nuuskan nikotiinimäärää ei säädellä, joten nuuska voi sisältää nikotiinia moninkertaisesti savukkeeseen verrattuna.
 • Suun alueen sairaudet: Nuuska aiheuttaa mm. hampaiden värjäytymistä ja kulumista, nuuskaleesiota eli suun paikallista limakalvovauriota sekä ienrajan vetäytymistä. Pitkäaikainen käyttö altistaa suuontelon ja nielun syöville.
 • Sydän- ja verisuonisairaudet: Nuuskaa käytettäessä pulssi kiihtyy ja verenpaine nousee, mikä on haitallista sydämelle ja valtimoverisuonille.
 • Nuuskan käyttö raskauden aikana aiheuttaa samoja terveyshaittoja sikiölle ja vastasyntyneelle lapselle kuin tupakointi.

Lue lisää: